งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

โครงการ SMART Community กับการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บริการวิชาการอบรมภาษาต่างต่างประเทศให้กับบุคลากรท่องเที่ยว 

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more