ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification และการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

          ด้วยสํานัก

Read more

ยินดีต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์