แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ

Spread the love

อนุสนธิจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเพื่อให้การบริหารราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ บริหารบ้านเมืองที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทําหนังสือราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *