ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 PSU Education Conference “Higher Education for All Surviving in Times of Change”

Spread the love

เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอ แบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางการศึกษา The 7th PSU Education Conference “Higher Education for At: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ ด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สําหรับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้าประชุมขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๙๒๑๑-๒ โทรสาร ๐ ๗๔๒๘ ๙๒๒๘ e-mail : wilailuck.papsu.ac.th หรือ www.psued.org

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *